image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Ủy ban nhân dân Huyện và các phòng chuyên môn

1. Uỷ ban nhân dân huyện Diễn Châu:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn – huyện Diễn Châu – tỉnh Nghệ An

- Điện thoại/ Fax: 0238 3623 373

- Chủ tịch UBND huyện: Ông Tăng Văn Luyện

Điện thoại: 0913 047 020

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện:

+ Ông Phan Xuân Vinh:

Điện thoại: 0912 188 684

+ Ông Phạm Xuân Sánh:

Điện thoại: 0979 850 567

Ông Lê Mạnh Hiên

Điện thoại: 0989 243 678

2. Các Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Diễn Châu:

  1) Ông Phạm Thành Long- UVBTV HU, Trưởng Công an huyện

   2) Ông Hoàng Minh Đạo- UVBTV HU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

   3) Ông Trần Văn Hiến- HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

   4) Ông Chu Duy Phong- HUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

   5) Bà Hoàng Thị Xuyên- HUV, Trưởng Phòng Tư pháp

   6) Ông Bùi Thái Tuấn- Trưởng Phòng Y tế

   7) Ông Đậu Ngọc Long- HUV, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

   8) Ông Đào Hồng Thanh- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

   9) Ông Trương Văn Đức- HUV, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

   10) Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - HUV, Trưởng Phòng Lao động TB&XH

   11) Ông Mai Ngọc Long- HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

   12) Ông Phan Văn Hùng-  HUV, Chánh Thanh tra huyện

   13) Ông Lê Thế Hiếu- HUV, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

   14) Ông Nguyễn Xuân Khoa- HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Chánh Văn phòng: Ông Trần Văn Hiến

Điện thoại: 0238 3862 355

- Các Phó Chánh Văn phòng:

+ Ông Ngô Trọng Tấn

Điện thoại: 0941 828 444

+ Ông Lê Việt Dũng

Điện thoại: 0944 458 686

 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Trưởng phòng: Ông Đậu Ngọc Long

Điện thoại: 0948.366.969

Email: daungoclong@gmail.com

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Ông Phan Xuân Tuấn

Điện thoại: 0985553216

Email:

+ Ông Dương Minh Kiên

Điện thoại: 0971 270 869

 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

Điện thoại: 02383.862.339

Email: dienchau@nghean.edu.vn

Trưởng phòng: Ông Mai Ngọc Long;        

  Điện thoại: 0912 527 001

  Email: mailongpgd.dc@nghean.edu.vn

- Các Phó Trưởng phòng:

          + Ông Phạm Nam Trung

           Điện thoại: 0983 566 191

          + Bà Nguyễn Thị Ngọc

           Điện thoại: 0915 031 007


6. Phòng Nội vụ:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02388940688.

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Khoa

   Điện thoại: 0986 704 143

   Email:

- Phó Trưởng phòng: 

+ Bà Hoàng Thị Thu Hiền

  Điện thoại: 0947 866 738

+ Ông Trần Sỹ Viên

  Điện thoại: 0917 185 537

 

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.531

- Email: nongnghiepdienchau@gmail.com

- Trưởng phòng: Ông Lê Thế Hiếu;

  Điện thoại: 02383.623.238;

  Email: 

- Các Phó Trưởng phòng: 

+ Ông Trần Văn Quý

  Điện thoại: 0988.466.137;

Ông Vương Phúc Ánh

  Điện thoại: 0913 866 606;

            

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 0238 3862 236

- Trưởng phòng: Ông Trương Văn Đức

          Điện thoại: 0946 299 779;

          Email:

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Ông Cao Thanh Long

          Điện thoại: 0989 630 598;

+ Ông Ngô Thanh Bình

          Điện thoại: 0917 893 893

          Email:

 

9. Phòng Tư pháp:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.689

- Email: tpdienchau@gmail.com

- Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Xuyên

  Điện thoại di động:  0943 679 828

- Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Kiều

Điện thoại di động: 0914 445 048

 

10. Thanh tra huyện:

  - Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

  - Điện thoại : 02383862 849

           - Email: ttdienchau@gmail.com

           - Chánh Thanh tra: Ông Phan Văn Hùng

              Điện thoại: 

           - Các Phó Chánh Thanh tra:

             + Ông Nguyễn Xuân Cường            Email:Cuongttdc@gmail.com

              Điện thoại: 0984 941 327

            + Ông Lê Sỹ Chiến                   Email:

              Điện thoại : 0986 661 098

 

11. Phòng Lao động - TBXH:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.360

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Điện thoại:  0979.076.319

- Các Phó trưởng phòng: 

+ Bà Phạm Thị Đào

   Điện thoại: 0975 346 162

+ Ông Trần Ngọc Giáp

   Điện thoại: 0984 158 525

 

12. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.353

- Trưởng phòng: Ông Chuy Duy Phong

  Điện thoại:  0983 370 966

- Các Phó trưởng phòng:

+ Bà  Trần Thị Thân

   Điện thoại: 0988 951 305

Ông Trần Thanh Giáp

   Điện thoại: 0939 949 666

 

13. Phòng Văn hoá thông tin:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 0238 3862 850

- Trưởng phòng: Ông Đào Hồng Thanh

  Điện thoại:  0989346409

- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Phương Thu

  Điện thoại: 0978.252.581

 

14. Phòng Y tế:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 0238 3623 562

- Trưởng phòng: Ông Bùi Thái Tuấn

  Điện thoại:  0962 167 898

- Phó Trưởng phòng: Bà Trương Thị Hằng

  Điện thoại: 0397 497 235

 

15. Các đơn vị sự nghiệp :

              1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

   * Địa chỉ: Cơ sở 1: Khối 3, Thị Trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

                   Cơ sở 2: Xóm 10, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

   Điện thoại: 02383.862.207

 * Ban lãnh đạo:

        - Ông: Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc

         Điện thoại: 0914 533 909

        - Ông: Võ Ngọc Sơn - Phó Giám đốc

         Điện thoại: 0977 072 678

- Ông: Nguyễn Văn Hào - Phó Giám đốc

   Điện thoại: 0988 973 913

   

 2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Địa chỉ: - Cơ sở 1: Khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

                  - Cơ sở 2: Xóm 4, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Bà: Võ Thị Hằng - Giám đốc

   Điện thoại: 0919 551 562

- Ông: Lê Văn Bình - Phó Giám đốc

   Điện thoại: 0978 805 625

 

             3. Trung  tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

   Điện thoại:  

   Email:

 * Ban lãnh đạo:

- Ông: Trần Hoài An - Giám đốc

   Điện thoại: 0965 370 037

                   - Ông: Nguyễn Văn Phú - Phó Giám đốc

   Điện thoại: 0974 216 754


           4. Trung  tâm Bồi dưỡng Chính trị

Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

   Điện thoại: 02383.625.133 - 02383.862.902 - 02383.623.303

   Email:

 * Ban lãnh đạo:

- Ông: Chu Hồng Phi - Giám đốc

   Điện thoại: 0913 452 626

                       Email:  

                    - Ông: Võ Sỹ Tài - Phó Giám đốc

   Điện thoại: 0912 884 944

                    - Ông: Tăng Văn Tân - Phó Giám đốc

   Điện thoại:

 

             5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

              Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

              Điện thoại: 02383 625929

             * Ban lãnh đạo:

             - Ông: Đoàn Văn Thành - Giám đốc

               Điện thoại: 0913 089 084

              - Ông: Cao Văn Thái - Phó Giám đốc 

                 Điện thoại: 0912 999 395

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn