image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện ủy và các Ban của Đảng; Danh sách BTV, BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Thường trực Huyện ủy:

- Ông Hà Xuân Quang: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

         Điện thoại: 0983 234 777         

- Ông Đặng Quang Hồng: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

          Điện thoại: 0983 354 144

- Ông Tăng Văn Luyện: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

          Điện thoại: 0913 047 020

 

  2. Văn phòng Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 321

- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Trọng Huyến

                                 ĐT: 0979 860 567

- Các Phó Chánh Văn phòng: 

           + Ông Phan Huy Cường

              Điện thoại: 0915 000 115

           + Bà Võ Thị Hồng Lam

              Điện thoại: 0334 521 678

 

3. Ban Tổ chức Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 094

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Lợi

                      Điện thoại: 0989 883 557

- Các Phó Trưởng ban:

         + Ông Trương Công Sửu

            Điện thoại: 0979 775 854

        + Ông Phạm Khắc Biển

            Điện thoại:  0911 398 333

 

4. Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 051

- Chủ nhiệm UBKT: Ông Nguyễn Văn Sơn

                                Điện thoại: 0983 676 428

- Các Phó Chủ nhiệm UBKT:

           + Ông Nguyễn Văn Viên

              Điện thoại: 0915.670.719

          + Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

              Điện thoại: 0965.146.493

 

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 052

- Trưởng Ban: Ông Chu Hồng Phi

                       Điện thoại: 0913 452 626

- Các Phó Trưởng Ban: 

            + Ông ...........

               Điện thoại:...............

            + Ông Trần Minh Hạnh

               Điện thoại: 0984 656 606

 

6. Ban Dân vận Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 093

- Trưởng Ban: Ông Ngô Sỹ Thành

                        Điện thoại: 0912 387 199

- Các Phó Trưởng Ban:

+ Ông Trần Xuân Hải

   Điện thoại: 0984 965 279

+ Bà Hoàng Thị Mai Phương

   Điện thoại:  0386 505 343

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn