image banner
HĐND huyện giám sát công tác ban hành, thực hiện NQ, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tại xã Diễn Lợi

 

Ngày 29/8, Ban Pháp chế HĐND huyện Diễn Châu đã có buổi giám sát công tác ban hành nghị quyết HĐND xã, công tác tiếp dân, công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh năm 2022 và 7 tháng năm 2023 tại xã Diễn  Lợi.

Anh-tin-bai

HĐND huyện giám sát công tác ban hành, thực hiện NQ, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tại xã Diễn Lợi

Từ tháng 1/2022 đến 30/7/2023, HĐND xã Diễn Lợi đã ban hành 30 Nghị quyết trên các lĩnh vực, đồng thời chú trọng công tác triển khai, thực hiện hiệu quả các NQ. Việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo NQ của Thường trực và các ban HĐND xã luôn đảm bảo đúng quy định. Việc giám sát thực hiện NQ, được thông qua các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và qua hoạt động tiếp công dân và tiếp xúc cử tri. Bên cạnh đó, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư tố cáo cũng được HĐND xã Diễn Lợi thực hiện  khá hiệu quả: Từ đầu năm 2023 đến nay có 32 lượt tiếp công dân định kỳ và tiếp nhận 2 đơn kiến nghị, phản ánh. Tất cả các đơn kiến nghị, phản ánh đều thuộc thẩm quyền của UBND xã và được giải quyết dứt điểm không có tồn đọng.

Đối với công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, trong giai đoạn 2018- 2021 UBND xã Diễn Lợi triển khai thực hiện 17 công trình với tổng mức đầu tư  75 tỷ 433 triệu đồng, nợ đọng còn trên 120 triệu đồng.

Sau khi giám sát, đoàn công tác đề nghị HĐND xã Diễn Lợi: Việc ban hành NQ phải đúng chức năng, thẩm quyền của các ban HĐND. Công tác tiếp công dân cần đi vào nề nếp, cần có thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nhân dân được tiếp. Thực hiện tốt hơn công tác pgiải quyết đơn thư, khiếu nạn, tố cáo để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân một cách thỏa đáng.  Cần bố trí ngân sách để hỗ trợ chế độ cho người làm công tác tiếp dân./.

 

Mai Sao- Vân Anh

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn