image banner
Diễn Châu tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ​

 

Sáng 16- 9, Huyện ủy Diễn Châu đã tham gia hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng quán triệt và triển khai về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Diễn Châu tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Hội nghị được tổ chức trực tuyến, riêng Diễn Châu có 2 điểm cầu cấp huyện và 37 điểm cầu cấp xã với trên 4000 cán bộ, đảng viên tham gia.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Như quan điểm, mục tiêu, 1 số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời nêu rõ 9 nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển….Đồng thời thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết; Báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của  Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội,.

Qua việc quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm. Kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn. Chủ động phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

 

                                                           Hồng Hạnh- Văn Thành

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn