image banner
Đại hội Chi Hội VHNT Diễn Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 


 

Ngày 26/5, Chi Hội Văn học Nghệ thuật  Diễn Châu đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hồ Mẫu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, ông Đặng Quang Hồng – Phó bí thư Thường trực Huyệnủy, ông Chu Hồng Phi - Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, ông Phạm Xuân Sánh – Phó chủ tịch UBND huyện.

Anh-tin-bai

Chi Hội Văn học Nghệ thuật  Diễn Châu tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Anh-tin-bai

Ông Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hoạt động văn học nghệ thuật của Diễn Châu có bước phát triển mới, sức sáng tạo phong phú, đa dạng, tính chuyên nghiệp được nâng cao, các hội viên đã cống hiến nhiều công trình, tác phẩm có giá trị, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân huyện nhà. Nhiệm kỳ qua, Hội đã công bố hơn 1.000 tác phẩm của 33 hội viên; tổ chức 9 cuộc đi thực tế  sáng tác văn học, ảnh nghệ thuật… Nhiều hội viên đã đạt  giải thưởng về sáng tác văn học nghệ thuật cấp tỉnh, Trung ương.

 

Anh-tin-bai

Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội ông Phạm Xuân Sánh đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Văn học nghệ thuật Diễn Châu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 thành viên. Ông  Trần Cảnh Yên được bầu chức danh  Chi hội trưởng Hội Văn học nghệ thuật  Diễn Châu

Mai Giang – Văn Thành

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn