image banner
Diễn Châu triển khai chiến dịch Ngày Thứ Bảy vì dân

Kế hoạch số 91/KH-HĐ tổ chức chiến dịch “Ngày Thứ Bảy vì dân” tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn và hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thừa kế, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan bất động sản trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2023 được ban hành nhằm mục đích:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết của người dân trên địa bàn huyện về pháp luật đất đai, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; pháp luật về thừa kế, chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản.

- Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; hồ sơ chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế, hợp đồng ủy quyền, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất và pháp luật khác có liên quan.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai, nâng cao chỉ số phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đối với tổ chức, cá nhân.

- Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, nhất là các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản..

Theo Kế hoạch, chiến dịch "Ngày Thứ Bảy vì dân" sẽ được tổ chức từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2023, tại Hội trường UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thời gian và địa điểm cụ thể, Phòng Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Diễn Châu sẽ có thông báo. Các hoạt động sẽ được triển khai trong chiến dịch gồm:

+ Hoạt động tuyên truyền: do các Báo cáo viên pháp luật cấp huyện của các Phòng: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Diễn Châu thực hiện.

+ Hoạt động tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thủ tục đất đai, chứng thực hợp đồng, giao dịch, văn bản phân chia di sản thừa kế, từ chối nhân di sản…: do công chức của các Phòng Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; viên chức Văn phòng đăng ký đất đai huyện Diễn Châu; công chức Địa chính, Tư pháp - Hộ tịch của UBND các xã, thị trấn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã giao cho UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm: Thông báo rộng rãi cho Nhân dân trên địa bàn xã/thị trấn biết tham gia hoạt động được đông đủ. Đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, chứng thực chuẩn bị sẵn các hồ sơ, tài liệu liên quan để được tư vấn, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hoặc tiếp nhận giải quyết nếu đủ điều kiện./.

 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Tải về

 

Hoàng Xuyên

Phòng Tư pháp Diễn Châu

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn