image banner
Diễn Châu chỉ đạo triển khai, tuyên truyền văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong tháng 5/2023

Ngày 28/4/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Diễn Châu đã có văn bản số 74/HĐ-TP giao Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, ngành, địa phương bằng hình thức phù hợp như: tổ chức/chỉ đạo tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng (có thể lồng ghép trong các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị, sinh hoạt Đảng hàng tháng…); qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội...để tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong tháng 5/2023 , cụ thể:

1. Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2023;

2. Thông tư 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2023.

3. Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 09/5/2023;

4. Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2023; 

5. Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, có hiệu lực thi hành từ 30/5/2023;

6. Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/3/2023 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố, có hiệu lực thi hành từ 25/5/2023.

(Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ http://www.chinhphu.vn/Hệ thống văn bản/văn bản quy phạm pháp luật/loại văn bản).

Ngoài các văn bản nêu trên, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Diễn Châu còn yêu cầu các các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; UBND các xã, thị trấn  tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức các quy định cơ bản của Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Luật cư trú 2020; Bộ luật Lao động; Luật an toàn vệ sinh lao động; Luật quản lý thuế; Luật phòng chống ma túy 2021; Luật Trẻ em; Luật Thanh niên; Luật An ninh mạng; Luật, văn bản hướng dẫn thi hành và quy định về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: y tế; an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chng bạo lực gia đình; đất đai; hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; bảo vệ môi trường; thuế, hóa đơn; thủy sản, thú y; an toàn thực phẩm, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm, cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em…trong đó cần tập trung vào các vấn đề cần định hướng dư luận, được dư luận xã hội quan tâm, các vi phạm pháp luật phổ biến, thường xảy ra trên địa bàn.

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Luật Đất đai 2013 và các văn bản có liên quan về quyền của người sử dụng đất như tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, thừa kế, góp vốn, tặng cho; quy định pháp luật về công chứng, chứng thực giao dịch về quyền sử dụng đất, trong đó nhấn mạnh sự khác nhau về giá trị pháp lý của văn bản công chứng và văn bản chứng thực; về trách nhiệm của người yêu cầu chứng thực/công chứng đối với nội dung của hợp đồng, giao dịch và hệ quả pháp lý của việc chứng thực/công chứng hợp đồng, giao dịch…..để Nhân dân biết, lựa chọn hình thức phù hợp.

3. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về tình trạng cũng như quy định của pháp luật về xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các hành vi dụ dỗ, lừa đảo liên quan đến hoạt động tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, bán hàng lưu động kèm theo việc thực hiện hoạt động khuyến mãi, kinh doanh đa cấp chưa được cấp phép….đặc biệt hướng đến đối tượng tuyên truyền là phụ nữ, người cao tuổi; tuyên truyền các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; các phương thức, các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống cháy rừng, các quy định về xử lý các hành vi khai thác, chặt phá, đào bới, san ủi, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống cháy rừng.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, pháp luật giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt…theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ, tập trung vào các hành vi sử dụng rượu bia, vượt quá tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe.

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về các quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, danh mục thông tin công khai, quy chế cung cấp thông tin, việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin…; quy định pháp luật về Trợ giúp pháp lý 2017, tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho người dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân.

7. Các xã ven biển tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định (IUU); các quy định xử phạt hành vi khai thác IUU theo quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung vào quy định về ghi nhật ký khai thác, vùng biển khai thác, quy định về cấm sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản; các quy định về lắp đặt, sử dụng và duy trì thiết bị VMS khi tham gia khai thác thủy sản và không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp Giấy phép đăng ký thủy sản, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá, các biện pháp đảm bảo cho người và tàu cá khi tham gia khai thác thủy sản.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù, tại các địa bàn trọng điểm, nhất là địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật như đất đai, an toàn giao thông, xây dựng, ma túy, mại dâm, đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,…; pháp luật phòng chống tra tấn, phòng chống mua bán người; công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền chính trị, dân sự; phòng chống tham nhũng…

Đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL trong trường học về phòng chống ma tuý, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, tác hại của thuốc lá điện tử, an toàn vệ sinh thực phẩm…

 10. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia về giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 bằng nhiều hình thức phù hợp; các phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp lập tài khoản dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh, xác thực điện tử VNeID và thực hiện TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và Cổng dịch vụ công Nghệ An (https://dichvucong.nghean.gov.vn); lợi ích của bản sao điện tử chứng thực từ bản chính trong thực hiện TTHC trên môi trường mạng…

Xem chi tiết văn bản tại đây: Tải về

 

Hoàng Xuyên

Phòng Tư pháp Diễn Châu

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn