image banner
Tín dụng chính sách góp phần xây dựng NTM Diễn Châu


                                                                                                          

Sau hơn 12 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), với việc phát huy và huy động mọi nguồn lực, đến cuối năm 2022, tất cả 36/36 xã đã về đích, Diễn Châu trở thành huyện NTM. Ðóng góp vào thành quả xây dựng NTM, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Diễn Châu thực hiện

Anh-tin-bai

Ngân hàng Chính sách xã hội Diễn Châu

Với 10 chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước mà Ngân hàng CSXH Diễn Châu thực hiện, đã góp phần quan trọng để hoàn thành 6/19 tiêu chí NTM như: thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm, nhà ở dân cư.

Anh-tin-bai

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Diễn Châu đi thị sát

Là hộ nghèo, gia đình chị Phạm Thị  Luyến ở xóm 8 xã Diễn Liên đã được vốn giải quyết việc làm gần 100 triệu đồng để xây dựng trang trại chăn nuôi, nhờ đó mà gia đình chị đã vươn lên ổn định cuộc sống.

Anh-tin-bai

Bầy Dê của Chị Phạm Thị  Luyến. Xóm 8 xã Diễn Liên sau khi được vay vốn từ ngân hàng CSXH

Chị Phạm Thị  Luyến. Xóm 8 xã Diễn Liên, Diễn Châu nói: “Nhờ Ngân hàng chính sách nhờ vốn vay, gia đình là hộ nghèo, ốm đau bệnh tật nên nhà nước cho vay một số vốn để làm ăn trang trại. Nhờ có số vốn, gia đình vượt qua được cái nghèo ấy”

Diễn Châu có 8 xã vùng bãi ngang ven biển, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nên xây dựng NTM là bài toán khó đối với địa phương. Dựa vào các chương trình tín dụng chính sách tăng thêm nguồn lực được xem là một giải pháp hiệu quả.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Hộ gia đình khó khăn ở Diễn Vạn được vay vốn hỗ trợ thoát nghèo

Trong hơn 12 năm xây dựng NTM, các hộ gia đình khó khăn ở Diễn Vạn đã được vay vốn từ Ngân hàng CSXH với tổng số tiền gần 70 tỷ đồng, đồng vốn đã giúp cho hàng trăm hộ thoát nghèo, tạo việc làm ổn định, thu nhập ngày càng cao hơn

Ông Hoàng Thiên Long. Chủ tịch UBND xã Diễn Vạn, Diễn Châu cho biết: “Trong những năm qua cũng nhờ nguồn đầu tư của Ngân hàng chính sách xã hội . Do vậy cũng tạo cho địa phương , bà con nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế. Nhờ vậy từ năm 2017 thu nhập trên 25 triệu đồng/người/ năm đến năm 2022 theo thống kê đánh giá, chúng tôi đã có mức thu nhập 39 triệu đồng/ người/ năm”

Thông qua hoạt động cho vay ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội. nguồn vốn phục vụ cho mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Đến cuối năm 2022, Ngân hàng CSXH Diễn Châu đã đạt mức dư nợ tín dụng chính sách tại 37 xã thị trấn gần 900 tỷ đồng. Vốn vay đã giúp cho 8.686 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo; đã xây dựng được 20.620 công trình nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn NTM; gần 800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học, 885 lao động được vay vốn tạo việc làm, 1.644 hộ tại vùng khó khăn vay vốn để sản xuất kinh doanh, có 13 cơ sở mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 được hỗ trợ vay vốn... Với những kết quả đó, tín dụng chính sách tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào thành quả xây dựng nông thôn mới .

Anh-tin-bai

Cán bộ ngân hàng CSXH đang giao dịch với người dân đến vay vốn

Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Ngân hàng CSXH Diễn Châu trao đổi: “Vốn vay đã giúp cho huyện thực hiện tốt tín dụng trên địa bàn đảm bảo an sinh XH và xây dựng NTM. Trong thời gian tới chúng tôi xác định tập trung huy động mọi nguồi lực để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước. Tập trung để thực hiện 100% người nghèo và đối tượng chính sách được hưởng thụ”.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt với Ngân hàng CSXH, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các xã quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để tăng cường nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

                               

Ngọc Sơn – Lê Đồng. Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn