image banner
Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp và UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Ngày 29/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đã ban hành Quyết định số 3937/QĐ-UBND công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp và UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, gồm 32 thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch: 16 thủ tục.

2. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực: 12 thủ tục.

3. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước: 02 thủ tục.

4. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi: 01 thủ tục.

5. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở: 01 thủ tục.

Chi tiết Quyết định 3937/QĐ-UBND xem tại đây:  Tải về

 

 

Hoàng Xuyên

Phòng Tư pháp Diễn Châu

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn