image banner
Tổng số: 68
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2107/QĐ-UBND 14/07/2023 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện Diễn Châu năm 2023
Lượt xem: 81
Tải về 2327
03/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện
Lượt xem: 62
Tải về 783
05/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về việc xử ký kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND huyện ban hành từ ngày 25/6/2023 trở về trước
Lượt xem: 70
Tải về 71
06/2023/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 71
Tải về 92
09/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng (tỷ lệ 1/10.000) huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 28
Tải về 0
07/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển TT-XH 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 20
Tải về 0
04/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về kết quả giám sát công tác PBGDPL và HGOCS trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022
Lượt xem: 19
Tải về 0
08/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 17
Tải về 0
10/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án
Lượt xem: 23
Tải về 0
1977/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định Công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của UBND các xã Diễn Vạn, Diễn Yên, Diễn Kỷ
Lượt xem: 26
Tải về 0
1234567

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn