image banner
Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2107/QĐ-UBND 14/07/2023 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện Diễn Châu năm 2023
Lượt xem: 82
Tải về 2327
1977/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định Công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của UBND các xã Diễn Vạn, Diễn Yên, Diễn Kỷ
Lượt xem: 26
Tải về 0
1741/UBND-VP 27/06/2023 Về việc triển khai thực hiện công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Diễn Châu.
Lượt xem: 54
Tải về 0
05/2023/QĐ-UBND 23/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện
Lượt xem: 49
Tải về 0
136/KH-UBND 13/06/2023 Kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Diễn Châu
Lượt xem: 63
Tải về 0
637-CV/HU 06/06/2023 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Diễn Châu
Lượt xem: 73
Tải về 0
1671/QĐ-UBND 02/06/2023 Quyết định về việc công khai Bảng tiêu chí và thang điểm chấm lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 49
Tải về 0
1481/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định về việc công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Diễn Châu năm 2023
Lượt xem: 76
Tải về 0
80/KH-UBND 28/03/2023 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2023
Lượt xem: 156
Tải về 1
386/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn Huyện Diễn Châu
Lượt xem: 184
Tải về 0
123456

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn