image banner
Diễn Châu khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 5


Sáng ngày 5/5, Huyện ủy Diễn Châu đã tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 70 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5, gồm công chức Địa chính- xây dựng, Tư pháp- Hộ tịch, Quân sự của 37 xã, thị trấn. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được bồi dưỡng các nội dung về: cập nhật thông tin, kiến thức mới về Chủ nghĩa Mác Lê- Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

Sau khi kết thúc lớp học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình theo quy định.

 

Vân Anh

                                   Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn