image banner
Ngân hàng CSXH Diễn Châu giải ngân theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ


Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diễn Châu triển khai giải ngân 4 chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nhà ở xã hội; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diễn Châu đã khẩn trương chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể và UBND các xã, thị trấn rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chương trình tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2022-2023. 

 

Anh-tin-bai

Các hộ thuộc diện thụ hưởng chính sách  nhận tiền vay các chương trình tín dụng theo nghị quyết 11 tại Ngân Hành CSXH huyện Diễn Châu

 

Anh-tin-bai

Một trong những buổi giao dịch tại xã của Ngân hàng CSXH huyện Diễn Châu.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Diễn Châu được giao 18,5 tỷ đồng cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của 4 chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ gồm: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay nhà ở xã hội, Cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19

Ngay khi nhận được nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An phân bổ, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã nhanh chóng triển khai cho vay trong thời gian sớm nhất nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có nguồn vốn phục hồi phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đến ngày 10/5/2022, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Diễn Châu đã giải ngân được 7.620 triệu đồng. Trong đó: Cho vay chương trình xây mới, cải tạo sửa chữa nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ là 2.000 triệu đồng; Cho vay chương trình Giải quyết việc làm, duy trì mở rộng việc làm 5.500 triệu đồng, Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến 120 triệu đồng. Nguồn vốn này đã góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho 110 lao động, hỗ trợ cho 12 học sinh, sinh viên mua máy tínhphục vụ học trực tuyếnvà hỗ trợ xây dựng mới nhà cho 05 gia đình trên địa bàn huyện

Với phương châm “Để không ai bị bỏ lại phía sau”, trong tháng 5/2022 cũng như thời gian tiếp theo, Ngân hàng CSXH huyện Diễn Châu sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai nguồn vốn vay đến các đối tượng kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tổ chức giám sát, nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, người lao động có nhà ở ổn định, học sinh sinh viên có máy tính để học tập; từ đó thúc đẩy hồi phục phát triển kinh tế địa phương sau đại dịch Covid-19./.

Ngân hàng CSXH huyện Diễn Châu

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn